PUBLIKACJE

PRACE NAUKOWE

  • Maria Targońska artysta – dydaktyk, praca magisterska, (tekst nieopublikowany)

 

  • Prawda dzieła sztuki według Jacques’a Derridy i Martina Heideggera, praca licencjacka, (tekst nieopublikowany)

 

  • ‚Misreading’ jako strategia interpretacji wieloświatów malarskich Zdzisława Beksińskiego, praca licencjacka, (tekst nieopublikowany)

 

PUBLIKACJE

  • Koniec Sztuki – Sztuka Dla Świata Sztuki, prelekcja podczas sympozjum naukowego „niech(!) żyje SZTUKA?”, (tekst w trakcie publikacji)